carrer Sant Domenec, 10 local             Sant Cugat del Vallès             Barcelona                España               08172              t:el-fax 034 936 751 835             www.fusterfreixaarquitectes.com              e-mail: fusterfreixa@telefonica.net