residencial

carrer Sant Domenec, 10 local                   Sant Cugat del Vallès                     Barcelona                  España                 08172                  t:el-fax 034 936 751 835                    www.fusterfreixaarquitectes.com                e-mail: fusterfreixa@telefonica.net